اي مفيد

عطش

هنوز چهل روز تمام نشده
هنوز زائرم
هنوز دارم پای پیاده می‌روم
هنوز مانده تا حرم
هنوز در راه مانده‌ای خسته و دل‌شکسته‌ام
هنوز بی‌سر و سامانی بی‌آشیانم
این سو.. این سو را نگاه کنی می‌بینی
این زائر خسته‌ی دلتنگ را..

یک جرعه، تنها یک جرعه.. تشنه‌ام

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 24 بهمن 1391