اي مفيد

زخمی سربلند بحران‌ها

امام گفت: با دلی آرام و قلبی مطمئن
امام می‌دانست این مملکت صاحب دارد. و صاحبش نه این و آن که کسی است که حتی اگر انقلابش به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد با تمام زحمتی که برای انقلاب خواهد داشت نخواهد گذاشت از مسیر خود که مسیر پایداری و ایستادگی است خارج شود. حتی اگر صاحبش غایب باشد.

امام گفت با قلبی آرام و مطمئن، و قلب امام، سیدعلی است.

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 25 خرداد 1392