اي مفيد

آدم است دیگر ..

گاهی باید بگذارند در انتهای نقطه‌ی نامعلوم نگاهت گم شوی
نباید صدایت کنند
به شانه‌ات بزنند
تکانت دهند
نباید به خالی اطراف برت گردانند
گاهی باید از سکوتت تمام قصه را بخوانند؛
بی‌آنکه بپرسند "نیستی، کجایی؟" تا انتهای دنیای دیگرت بروند

گاهی باید به دنبالت بیایند ..

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 27 تیر 1391