اي مفيد

زحمت مختار

پر آب ولی تشنه گلویند سبوها
افتاده جهان در طبق عربده جوها

در نیل عصایی بزن ای مرد کجایی؟
غرقت نکند موج شتابنده‌ی جوها

یعنی که همه زحمت مختار هدر رفت
وقتی که به جا حرمله‌هایند و گلوها

شیخی که در این عصر محاسن بتراشد
یعنی که شکستند همه حرکت موها

خاکی که به خون تو شد آغشته مباح است
بس نیست در این برکه و تجدید وضوها

دیریست که تعطیل شده کرب و بلامان
در غزه بگیرید نشانی عموها..

اسماعیل ملایی

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 7 تیر 1390