اي مفيد

تنها دو روز

من پا به پای موکب خورشید
یک روز تا غروب سفر کردم


دنیا چه کوچک است
وین راه شرق و غرب، چه کوتاه
تنها دو روز راه، میان زمین و ماه

اما

من و تو دور
آن‌گونه دور دور
که اعجاز عشق نیز
ما را به یکدگر نرساند 
ز هیچ راه

آه


فریدون مشیری

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 12 آذر 1387