اي مفيد

نامه

به  تو از تو می‌نویسم ، به تو ای همیشه در یاد
ای همیشه از تو زنده ، لحظه های رفته بر باد

وقتی که بن بست غربت ، سایه سار قفسم بود
زیر رگبار مصیبت ، بی کسی تنها کسم بود

وقتی از آزار پائیز ، برگ و باغم گریه می کرد
قاصد چشم تو آمد ، مژده ی روئیدن آورد
 

به تو نامه می نویسم ، ای عزیز رفته از دست
ای که خوشبختی پس از تو ، گم شد و به قصه پیوست
 

ای همیشگی ترین عشق ، در حضور حسرت تو
ای که می سوزم سراپا ، تا ابد در حسرت تو

به تو نامه می نویسم ، نامه ای نوشته بر باد
که به اسم تو رسیدم ، قلمم به گریه افتاد

ای تو یارم ، روزگارم ، گفتنی ها از تو دارم
ای تو یارم ، از گذشته یادگارم
 

به تو نامه می نویسم ، ای عزیز رفته از دست
ای که خوشبختی پس از تو ، گم شد و به قصه پیوست
 

در گریز نا گزیرم ، گریه شد معنای لبخند
ما گذشتیم و شکستیم ، پشت سر پل های پیوند

در عبور از مسلخ تن ، عشق ما از ما فنا بود
باید از هم می گذشتیم ، برتر از ما عشق ما بود

ای تو یارم روزگارم ، گفتنی ها از تو دارم
ای تو یارم از گذشته یادگارم
 

به تو نامه می نویسم ، ای عزیز رفته از دست
ای که خوشبختی پس از تو ، گم شد و به قصه پیوست

 

همیشه بغضی در پس این ترانه است که جایش انگار فقط گلوی من است

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 26 اسفند 1387